Машини за печатење

 

Рачна карозел машина од фирмата М&R и најмодерна и софистицирана машина од последната генерација за автоматско и прецизно печатење на сито печат исто така од фирмата М&R.

  1. Во соработка со швајцарската фирма Printооl располагаме со специјални машини за затегнување на сите врсти на сита со автоматско мерење на затегнатоста со помош на тензиометар.
  2. Во соработка со швајцарската фирма Sefar располагаме со разни видови на префинети ткаенини за сито штампа

Изработуваме рамки на кои има мозност за поставување на ткаенина за сито штампа и нејзино најпрецизно затегнување, како и мозност за поставување на ткаенина на ваша сопствена рамка и најпрецизно затегнување на истата.