Бои и Хемикалии

 

Во соработка со германската фирма СНТ и швајцарската фирма ВЕZЕМА располагаме со сите врсти на бои и хемикалии.

За печатење:

1. Wilflex бои за печатење од групата на пластизоли во сите врсти на нијанси

2. Располагаме со повеќе групи на бои за гармен ( комадно ) боење како и за боење на женски и машки чорапи.  

Група на бои: Bezaktiv V ; Bezaktiv S ; Bezaktiv HE ; BEZATHREN ; TUBANTIN ; BEMACET ; BEMACRON ; BEZANYL ; BEMAPLEX ; BEMACID ; BEZACROLAN ; BEZACRYL.

3. Исто така располагаме и со хемиски средства од германската фирма  СНТ и тоа: средства за перење, за отскробување, средства против правење на фалти, разни врсти на ензими како и разни други помошни средства за специјални ефекти во гармен технологијата. Во соработка со германската фирма Remko и швајцарската фирма Foteco располагаме со сите врсти на емулзии за сито штампа и средства за перење и чистење на сита.